Přestupková komise

Datum: 6.5.2019 | Zhlédnuto: 240x

Dne 3.5.2019 se uskutečnilo zasedání Řídícího výboru RHL, novým předsedou přestupkové komice (PK) zvolen Jiří Marek.


Přestupková komise RHL

Dne 3.5.2019 se uskutečnilo zasedání Řídícího výboru RHL (ŘV RHL) spolu se zástupci rozhodčích RHL, na tomto zasedání byl novým předsedou přestupkové komice (PK) zvolen Jiří Marek, který ze své pozice předsedy PK bude komunikovat rozhodnutí PK směrem k týmům RHL, bude přímo komunikovat s rozhodčími a ŘV RHL. Jednání PK by mělo být rychlejší a následovat bude důsledná kontrola dodržování rozhodnutí PK. ŘV RHL ve spolupráci s PK již nebude tolerovat žádné negativní projevy vůči rozhodčím ani vzájemně mezi soupeři a budou následovat adekvátní tresty a to jak v podobě zákazů startů, podmínečných i trvalých vyloučení (jak jednotlivých hráčů, tak i týmů), tak i tresty finanční.s